apple-touch-icon-144-precomposed

פיתוח מיזמים אינטרנטיים

מערכת גבייה

אחד מהפרויקטים היה לפתח תוכנה לניהול מערך גביה בגוף פיננסי מוכר, לניהול קרנות חיסכון לטווח ארוך. הקושי המרכזי של גופים פיננסיים גדולים היא עבודה מול מספר בנקים מתפעלים. כפי שרובנו יודעים, כל העברה בנקאית , עשויה לקחת יום עסקים, על מנת לעבור מחשבון לחשבון. לפעמים עניין של יום עסקים עשוי להיות משמעותי מבחינה כספית. בייחוד כאשר מדובר בחשבונות העובדים על בסיס תשואה יומית. המערכת שבנינו .

מאמרים אחרונים

אנו כאן בשבילכם, אל תחכו צרו קשר כבר עכשיו: 058-4481366